Охорона праці

 Мельник Леонід Іванович,

 інженер з охорони праці, викладач механізації

Головною метою Коледжу управління, економіки і права ПДАА  є створення для кожного студента та працівника безпечних умов праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму.

Ці питання знаходяться у компетенції  інженера з охорони праці, який підпорядковується директору і проводить роботу, направлену на попередження виробничого травматизму. Права на охорону праці працівників виникають при укладенні трудового договору та визначаються ст.5 Закону №229 «Про охорону праці», яким встановлено, що умови трудового договору не можуть містити положень, які суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці, які чинні в Україні.

Для студентів введено вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Захист вітчизни», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».

Документальне оформлення роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у коледжі складається з нормативно-правової документації та внутрішньої документації коледжу з питань охорони праці.

Нормативно-правова документація: Закони України; Постанови КМ України; Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах; накази Міністерства освіти і науки України; Міністерства аграрної політики та продовольства  України; накази ГУОН м. Полтави; розпорядження Полтавської ОДА, Полтавської МДА; накази районного управління освіти.

Внутрішня документація коледжу з питань охорони праці: Колективний договір з розділом “Охорона праці”;положення про охорону праці, положення про енергослужбу коледжу, накази по коледжу;  річний план роботи коледжу (розділ “Охорона праці та безпека життєдіяльності. Соціальний захист та зміцнення здоров’я студентів”); комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці;  перспективний план роботи комісії з питань ОП; положення про адміністративно-громадський контроль; журнали для реєстрації інструктажів; журнали реєстрації та видачі інструкцій з ОП; журнали реєстрації нещасних випадків; журнал обліку вогнегасників та їх перезарядження; журнал наслідків адміністративно-громадського контролю; інструкції з ОП та БЖ, пожежної безпеки; акти перевірок коледжу до початку навчального року;  пам’ятки з ОП та БЖ, пожежної безпеки.

Створення безпечних умов праці та навчання:

 • у коледжі ведеться документація, яка регулює трудові відносини та забезпечує виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону України „Про охорону праці” та інших нормативно-правових документів з цих питань;
 • складено та підписано Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, де розроблено розділ „Охорона праці”.
 • питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників коледжі, посадових інструкціях та інструкціях з ОП;
 • створено комісію з охорони праці
 • створено комісію з огляду будівель і споруд;
 • складено та підписано акт готовності коледжу до навчального року;
 • здійснюється адміністративно-громадський контроль стану умов і охорони праці у коледжі;
 • проводиться розслідування всіх нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та у побуті (невиробничий травматизм).
 • Робота з вищезазначених питань в коледжі здійснюється у відповідності з вимогами „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах ”

Профілактика нещасних випадків (зі студентами):

 • Тижні з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.
 • Навчальні предмети “Захист Вітчизни” (медична допомога), “Безпека життєдіяльності”, «Основи охорони праці».
 • Інструктажі з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.
 • Виховні години, акції, виставки тощо.
 • Інформаційний куточок.
 • Чергування на перервах.
 • Індивідуальна роз’яснювальна робота.
 • Загальноколеджівські конференції, семінари, круглі столи, тренінги.
 • Інформаційно-просвітницька робота співробітників МНС, ДАІ, пожежної охорони, працівників медичних установ та соціальних служб.

Оберіть мову

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishUkrainian

Архіви