Економічне

Економічне відділення

DSC_5039

 

Завідувач економічного відділення – Кононенко Тамара Михайлівна, кандидат філософських наук

Структурні зміни у суспільному виробництві, тенденція до зміни форм власності у незалежній Україні викликали потребу в переорієнтації напрямів професійної освіти, у посиленні економічної підготовки випускників. Із 1997 року в коледжі розпочинається навчання, спрямоване на набуття студентами спеціальності «Фінанси і кредит» на відділенні менеджменту і технології сільськогосподарського виробництва. У 1998 році створюється фінансове відділення як самостійний підрозділ у структурі Полтавського державного аграрного коледжу управління і права.

З 2012 року, відкривши нові спеціальності «Оціночна діяльність» та «Інформаційна діяльність підприємства», фінансове відділення перейменовано в економічне.

Згідно ліцензії Міністерства освіти України ліцензований обсяг прийому зі спеціальності «Фінанси та кредит» складає: за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст з фінансів та кредиту» – 50 осіб, «молодший спеціаліст з фінансів та кредиту» (заочне відділення) – 30 осіб, «Оціночна діяльність» – 30 осіб, «Інформаційна діяльність підприємства» – 25 осіб.

Навчання здійснюється як за державним замовленням згідно договорів із сільськогосподарськими підприємствами і цільових направлень агропромислового комплексу, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. На відділенні є денна й заочна форми навчання.

Навчаючись на відділенні, студенти здобувають фундаментальну фінансову та економічну підготовку для майбутньої професійної діяльності, отримують знання із бухгалтерського обліку, фінансів, економічних та управлінських дисциплін, набувають вміння застосовувати їх у практичній діяльності. Навчальні плани, за якими студенти здобувають освіту, передбачають ґрунтовну практичну підготовку.

Випускники зі спеціальності «Фінанси і кредит» можуть працювати бухгалтерами, касирами, страховими агентами, інспекторами з організації та перевезення цінностей, інспекторами митної і податкової служби, інспекторами цін та експорту, контролерами-операторами, дилерами, маклерами, брокерами.

Випускники зі спеціальності «Оціночна діяльність» можуть працювати на посадах: оцінювач-експерт, оцінювач (експертна оцінка майна); посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення; посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення; посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок.

Випускники зі спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» можуть працювати на посадах: технік-програміст, фахівець з корпоративного управління, технік з планування, помічник керівника підприємства (установ, організації).

Продовжувати навчання наші випускники можуть у Полтавській державній аграрній академії,  Полтавському технічному університеті ім. Ю. Кондратюка,  Полтавському університеті економіки і торгівлі, із яким підписані договори, а також в інших навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Окрім фахової підготовки, студенти отримують ґрунтовні знання і вміння роботи із персональним комп’ютером та сучасними інформаційними системами. Інформаційно-освітнє середовище коледжу налічує 6 комп’ютерних класів, у яких встановлено 146 комп’ютерів, бібліотека також обладнана сучасною комп’ютерною технікою та виходом в Інтернет. Функціонує комп’ютерний клас у студентському гуртожитку.

gurt

DSC_4709

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій відділення дозволяють здійснювати ґрунтовне вивчення таких предметів, як «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах», «Бухгалтерський облік», «Економічна кібернетика», «Офісні системи та електронний документообіг», «Електронна комерція», «Управління інформаційними ресурсами», «Інтернет-технології в інформаційній діяльності» тощо. Після закінчення коледжу студенти отримують робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору».

На відділенні успішно функціонує Лабораторія по створенню електронних засобів навчання. Викладачі є авторами численних електронних підручників та посібників, електронних навчальних ресурсів, переможцями конкурсів на кращий методичний матеріал та навчальний відеофільм, які організовуються Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Міністерства аграрної політики та продовольства України, активними учасниками майстер-класів, педагогічних семінарів, панорам, тренінгів.

Наташа 1

Викладачами відділення розроблено електронні посібники із предметів:

 • Інформатика та комп’ютерна техніка (Кононец Н.В.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка. Електронний лабораторний практикум (Кононец Н.В.)
 • Комп’ютерні мережі та телекомунікації (Кононец Н.В.)
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах (Кононец Н.В.)
 • Інформаційні системи і технології (Кононец Н.В.)
 • Економіко-математичне моделювання (Кайшева Л.І., Кононец Н.В.)
 • Вища математика (Кайшева Л.І., Кононец Н.В.)
 • Податкова система. Електронний методичний помічник для самостійної роботи студентів (Мось М.І.)
 • Фінанси (Коломієць А.В., Коцегуб Н.В.)
 • Економічний аналіз (Коношенко О.Я., Худолій І.І.)

Відзначено такі роботи наших викладачів, як:

 • Економічна теорія. Навчально-методичний комплекс (Біловод Р.Т.)
 • Бухгалтерський облік. Практикум (Приставка В.М., 2012)
 • Методичні рекомендації щодо створення електронних підручників та посібників для викладачів аграрний ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (Кононец Н.В., 2012)
 • Портфоліо голови циклової комісії математики, інформатики та комп’ютерних технологій (Худолій І.І., Козаченко О.М., 2012)
 • ІНФОРМАТИКА+. Електронний навчальний ресурс (Кононец Н.В.)
 • ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ. Електронний посібник (Кононец Н.В.)
 • РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ: МЕТОДИЧНИЙ ПОРТАЛ (Кононец Н.В.)
 • ЦІКАВА ФІЗИКА. Освітній веб-сайт з дисципліни (Худолій І.І)
 • РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ. Дослідницький освітній проект (Кононец Н.В., Худолій І.І., Балюк В.О.)

100_7166

Изображение 097

Незмінний за усі роки існування завідувач економічного відділення к.філос.н. Кононенко Тамара Михайлівна очолює колектив висококваліфікованих спеціалістів в області економіки, фінансів, інформаційних технологій. Якісну теоретичну і практичну підготовку студентів економічного відділення забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив. Навчально-виховний процес здійснюють 34 викладачі з відповідною базовою освітою, серед яких 6 кандидатів наук. Усі викладачі мають вищу педагогічну освіту, значний стаж роботи на виробництві, досягнення на педагогічній ниві.

Викладачі відділення беруть участь в конкурсах професійної майстерності, семінарах та майстер-класах, які проводяться як керівництвом коледжу, так і Міністерством аграрної політики та продовольства України. Педагоги працюють над складанням методичних комплексів, методичних рекомендацій за різними напрямами навчальної діяльності студентів, навчальних посібників, електронних засобів навчання.

Переможцями конкурсів на кращий методичний комплекс та кращий електронний підручник, що проводить Міністерство аграрної політики та продовольства України, стали д.пед.н. Кононец Н.В. (ІІ місце у 2007 р., І місце у 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роках), Худолій І.І., Коношенко О.Я. (ІІІ місце 2012 р., ІІ місце 2014 р.), Коломієць А.В., Коцегуб Н.В. (ІІІ місце 2012 р.), Мось М.І. (І місце у 2012). Роботи викладачів Кононенко Т.М., Кононенко Ю.С., Приставки В.М., Біловод Р.Т., Супрун Л.О. щорічно занесені до Каталогу кращих конкурсних робіт, який видається у Державній установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

Викладачів відділення Кононец Н.В. та Кальник О.І. у 2013 році занесено до Книги Пошани ДУ «НМЦ «Агроосвіта» як активних учасників Виставки передового педагогічного досвіду серед внз І-ІІ рівня акредитації міністерства аграрної політики та продовольства України, які більше 10 років представляли конкурсні роботи та займали призові місця.

Викладачі систематично підвищують педагогічну майстерність, теоретичний та практичний рівень знань у навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації, на курсах підвищення кваліфікації у Полтавському інституті післядипломної освіти, Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка, Полтавському університеті економіки та торгівлі, Полтавській державній аграрній академії тощо. Входження коледжу у структуру Полтавської державної аграрної академії дає можливість викладачам більш активно проводити науково-дослідницьку роботу, працювати над темами дисертаційних досліджень, використовувати нові форми підвищення кваліфікації.

Щорічно викладачі нашого відділення запрошується для проведення майстер-класів, які організовуються у Державній установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» для підвищення педагогічної майстерності викладачів економічних та фінансових дисциплін та обміну досвідом між іншими аграрними коледжами.

Майстер-класи у Державній установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»:

 • У березні та квітні 2008 року – майстер-клас «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес»  (Кононец Н.В., Кононенко Ю.С.).
 • Червень 2009 – майстер-клас «Створення електронних підручників, посібників» у рамках ХХІ Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку «Агро-2009» (Кононец Н.В., Худолій І.І.).
 • Червень 2011 – майстер-клас «Створення електронних підручників, посібників» 2-3 червня 2011 року у рамках ХХІІІ Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку «Агро-2011» (Кононец Н.В.).
 • Квітень 2012 – майстер-клас «Інноваційні підходи до організації та методичного забезпечення навчально-пізнавальної діяльності студентів на практичних та лабораторних заняттях», на якому розглядалися питання впровадження ресурсно-орієнтованого навчання на практичних та лабораторних заняттях з інформатики та інших дисциплін з використанням ІКТ (Кононец Н.В.).
 • Квітень 2013 – майстер-клас «Креативна освіта – освіта XXI століття», виступ на тему «Інноваційні та інтеграційні підходи щодо ефективної організації самостійної роботи студентів», 10 квітня 2013 року (Кононец Н.В., Кобець С.П.).
 • Березень 2015 – семінар-аукціон педагогічних ідей “Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому середовищі”; виступ на тему «Використання Інтернет-ресурсів в організації дистанційного навчання, самостійної (практичної, позааудиторної, виховної тощо) роботи студентів» (Кононец Н.В.); «Застосування соціальних мереж у навчальній діяльності студентів» (Балюк В.О.).
 • Квітень 2015 – семінар-аукціон педагогічних ідей “Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому середовищі” виступ на тему «Використання Інтернет-ресурсів в організації дистанційного навчання, самостійної (практичної, позааудиторної, виховної тощо) роботи студентів» (Кононец Н.В.); «Застосування соціальних мереж у навчальній діяльності студентів» (Балюк В.О.).

100_8568 IMG_4118

Викладачі відділення беруть участь у роботі як всеукраїнських, так і міжнародних наукових конференціях, мають наукові публікації. Найбільш яскраво себе виявили у науковій діяльності д.пед.н. Кононец Н.В., к.філос.н. Кононенко Т.М., к.і.н. Колесник О.В., Балюк В.О., Біловод Р.Т., Коломієць А.В., Приставка В.М., Кононенко Ю.С., Худолій І.І., Супрун Л.О., які не лише займаються науково-дослідницькою діяльністю, але й залучають студентську молодь.

У 2012 році викладачі циклової комісії математики, комп’ютерних технологій та інформаційної діяльності Кононец Н.В., Худолій І.І., Балюк В.О., спільно з викладачами Яцків Л.Ф. (Стрийський коледж Львівського НАУ), Новіцьким С.Б. (Рівненський ДАК), Шиліною В.О. (ВСП «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»), розпочали роботу над дослідницьким освітнім проектом “РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ” (сайт проекту: http://rbl3.webnode.com.ua/), у рамках якого працюють над розробкою та створенням електронних навчальних ресурсів та сучасних дидактичних матеріалів, методик викладання та форм організації навчальних занять, залученням бібліотекарів до навчального процесу у ролі педагога-бібліотекаря для вдосконалення та підвищення якості навчання студентів в коледжі, організацією та проведенням Інтернет-конференцій.

DSC_1366
Неодноразово з ініціативи завідувача економічного відділення к.філос.н. Кононенко Т.М. в коледжі проводилися міжвузівські та міжнародні науково-практичні конференції, у яких брали участь викладачі та студенти ВНЗ І-ІV рівнів акредитації України та зарубіжних держав (Росія, Німеччина, США, Ізраїль, Польща, Ліван, Швеція тощо).

Матеріально-технічна база підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси і кредит», «Оціночна діяльність», «Інформаційна діяльність підприємств» включає відповідним чином оформлені кабінети, лабораторії, які обладнані на рівні сучасних вимог.

На відділенні проводиться потужна виховна робота, яка дозволяє студентам активно брати участь у громадському житті як відділення, так і коледжу. Важливим у розвитку відділення є розширення студентського самоврядування. Створено Раду економічного відділення та студентський деканат.

Традиційно наші студенти обираються головами студентської ради коледжу, ради гуртожитку, студентського профспілкового комітету.

IMG_8463 IMG_8474

Багато уваги приділяється на відділенні  національному і патріотичному вихованню. Цінності рідного краю  відіграють вирішальну роль  у вихованні моральних якостей підростаючого покоління. Екскурсії, лекторії, знайомства  із творчістю митців Полтавщини, відвідування музеїв  є засобами реалізації  такого виховання.

Не останню роль у вихованні відіграє участь студентів у художній творчості. На відділенні чимало талановитої молоді, яка  займається у танцювальних  та вокальних колективах, спортивних секціях. Силами викладачів та студентів економічного відділення кожного року готується концертна програма до Дня студента, Дня Збройних сил України, Нового року, Дня коледжу, спортивні розваги до Дня здоров’я. Традиційними стали також такі заходи, які проводять Кононенко Ю.С. (КВК), Цюман Г.М. («Міс гуртожитку», «Ідеальна пара»), Кононенко Т.М. («Міс коледжу»), Кононец Н.В. («Студентський квартал»), а також студентська рада відділення (брейн-ринг, флеш-моб тощо).

Неоціненна заслуга у навчально-виховному процесі належить керівникам груп, які  згуртовують студентів, організовують навчання і відпочинок, займаються великою профілактичною роботою щодо запобігання правопорушень і ведення здорового способу життя. Вони організовують зустрічі із провідними спеціалістами правоохоронних органів, лікарями, психологами, соціальними працівниками. Рідними людьми стають для студентів такі керівники груп, які не один рік працюють на відділенні, як Коломієць А.В., Кононенко Ю.С., Приставка В.М., Кононец Н.В., Коношенко О.Я., Супрун Л.О., Мось М.І., Мороз Н.В., Кобилинська М.М., Біловод Р.Т., Дяченко В.Б., Кальник О.І., Балюк В.О.

За роки існування відділення було підготовлено 1362 особи. Сьогоднішній контингент студентів відділення становить 313 осіб.

DSC_4966

Нині наші випускники працюють на відповідальних посадах у різних регіонах України.

Гордістю  стали такі випускники як Пашко Ю. – головний бухгалтер кондитерської фабрики «Домінік», П’ятикоп К. – заступник головного бухгалтера «Лубнигаз», Кваша А. – інспектор фінансово-господарського відділу Новосанжарського р-ну, Смирнова О. – економіст АКБ «Форум», Муліка М.І. – старший фахівець операцій департаменту продажу АТ Банк «Ренесанс-Кредит» м. Київ; Холодько Ю.В. – кадровий відділ департаменту трудових ресурсів АТ «Приватбанк»; Оксьом Т.В. – Державна податкова інспекція, м. Полтава,  Шевченко М. – економіст Карлівського машинобудівного заводу; Синівська Ю. – головний бухгалтер ТОВ «Полтавариба»; Неволіна О. – фінансовий менеджер по роботі з корпоративними клієнтами; Сизоненко Я. – приватний підприємець; Супрун Л.О. – викладач АКУП ПДАА, аспірант ПДАА.

Багато наших випускників працюють у банках («Альфа-банк», «Приватбанк», «Аваль-банк», «Укрсиббанк», «Промінвестбанк», «Дельта-банк» тощо), у пенсійних фондах, державних та приватних установах, успішно займаються підприємницькою діяльністю.

Сайт економічного відділення http://ekonacup.webnode.com.ua 

econ_site

Оберіть мову

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishUkrainian

Архіви