Менеджменту

Сайт відділення

https://kolyabutko13.wixsite.com/agromanagentcuep

Відділення менеджменту і технології сільськогосподарського виробництва

DSC_4755-окончательная

Завідувач відділення – Корилюк Світлана Іванівна,

викладач-методист, «Відмінник аграрної освіти»

Спеціальність « Менеджмент»

Галузь знань07 “Управління та адміністрування”

Спеціальність  073 «Менеджмент»

Спеціалізація – «Організація виробництва»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Кваліфікація організатор виробництва

Термін навчаннятри роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти (9-ти класів) та

два роки 10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти (11-ти класів)

Форма навчанняденна

 

Молодший спеціаліст з менеджменту – це фахівець з достатнім рівнем гуманітарної, соціально-економічної, математичної, природничо-наукової, професійної та особливо практичної підготовки; особа, яка має необхідний потенціал для широкого вибору конкретних напрямків професійної діяльності; володіє умінням самостійно продовжувати навчання.

Досвід роботи різного роду підприємств свідчить, що саме менеджмент створює умови для найкращого використання техніки і людей в процесі виробництва і тим самим підвищує його ефективність. Менеджмент (організація виробництва) — це функція управління підприємством, сутність якої полягає у координації ініціативної самостійної господарської діяльності суб’єктів підприємництва, спрямованої на організацію не тільки власне виробництва, а також на організацію надання інформаційних, фінансових, консалтингових, освітніх та інших послуг. Організація виробництва передбачає широке використання правової науки, що досліджує суб’єктивні чинники управління підприємством.

Отримана кваліфікація «Організатор виробництва» дозволяє випускникам коледжу здійснювати організаційно-управлінську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і  займати посади:

 • помічник керівника,
 • референт з основної діяльності,
 • секретар адміністративних органів,
 • інспектор з контролю за виконанням доручень,
 • інспектор з кадрів,
 • організатор з персоналу,
 • технік з підготовки виробництва,
 • технік з праці,
 • агент з постачання,
 • диспетчер з відпуску готової продукції та ін.

Випускники зі спеціальності «Менеджмент» можуть виконувати роботу:

 • менеджера з питань комерційної діяльності та управління;
 • менеджера з персоналу;
 • керівника функціональних підрозділів;
 • маркетолога;
 • менеджера з постачання;
 • менеджера з продажу;
 • менеджера закупівель;
 • проект-менеджера;
 • адміністратора;
 • помічника керівника підрозділів та ін.

IMG_0037

Зміст навчання:

          Основи:

 • інформатика;
 • економіка (економічна теорія);
 • правознавство (основи правознавства);
 • вища математика;
 • технології (вступ до спеціальності);
 • розміщення продуктивних сил і регіональна економіка;
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • статистика.

         Економіка та управління:

 • менеджмент;
 • маркетинг;
 • бухгалтерський облік;
 • економіка підприємства;
 • фінанси підприємств;
 • комерційне право;
 • діловодство;
 • трудове право;
 • організація виробництва;
 • планування виробництва;
 • управління персоналом;
 • логістика.

IMG_5635

За час навчання студенти отримують робітничу професію «Оператор компютерного набору».

Здобувши спеціальність менеджера, фахівці можуть правильно зорієнтуватись в сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою.

watermarked-DSC07504

Спеціальність “Агрономія”

Галузь знань20 « Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність201 “Агрономія”

Спеціалізація – «Організація і технологія ведення фермерського господарства»

Освітньо-кваліфікаційний рівеньмолодший спеціаліст

Кваліфікаціяфахівець з організації та технології ведення фермерського господарства

Термін навчаннячотири роки на основі базової загальної середньої освіти (9 класів);

три роки – на основі повної загальної середньої освіти (11-ти класів)

Форма навчанняденна

Об’єкт діяльності майбутнього фермера-технолога: фермерське господарство; індивідуальна діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва, переробки, зберігання та збуту сільськогосподарської продукції; спільні сільськогосподарські підприємства; підприємства з участю іноземного капіталу.

NKeIX4xUWkI

Основними видами діяльності для молодших спеціалістів зі спеціальності «Агрономія» зі спеціалізацією «Організація і технологія ведення фермерського господарства» є:

- здійснення виробничої та комерційної діяльності у сільськогосподарському підприємстві будь-якої форми власності  та фермерському господарстві;

– впровадження передових технологій виробництва сільськогосподарської продукції;

– проведення робіт спрямованих на зростання продуктивності господарства; прояв ініціатив до раціонального використання землі, сільськогосподарських машин, знарядь, механізмів та інших засобів господарювання;

– дотримання норм чинного земельного законодавства, вимог державних стандартів до якості продукції;

– вдосконалення систем діючих нормативних документів, що стосуються його діяльності.

ShhYsnSr5Ss

 На сьогоднішній день ця спеціальність є найбільш доступною для молоді, тому, що навчання здійснюється безкоштовно за державним замовленням.

Cтуденти отримують змістовні і глибокі знання з основ агрономії, технології виробництва продукції рослинництва і тваринництва,  механізації виробничих процесів, економіки і організації  фермерського господарства, основ управління і підприємницької діяльності.

IMG_5623

За час навчання в коледжі студенти відділення отримують робітничу професю  «Оператор з ветеринарного оброблення тварин».

Майбутні фермери-технологи набувають навики роботи з персональним комп’ютером.

Завдяки такій підготовці випускники спроможні самостійно  заснувати і вести фермерське господарство, а також працювати у сільськогосподарських підприємствах різних форм власності на посадах:

 • агронома відділку,
 • зоотехніка відділку, технолога;
 • бригадира,
 • керівника механізованої ланки з вирощування сільськогосподарських культур;
 • майстра з виробництва продукції рослинництва та тваринництва;
 • слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин.

Студенти зі спеціальності «Агрономія» (спеціалізація «Організація і технологія фермерського господарства») мають змогу проходити виробничу практику на закордонних підприємствах за програмами Полтавської державної аграрної академії.

Оберіть мову

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishUkrainian

Архіви