Кроскультурна освіта сучасної молоді

Вельмишановні студенти та колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у студентській науково-практичній Інтернет-конференції

«КРОСКУЛЬТУРНА ОСВІТА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ»

яка відбудеться 23-27 квітня 2018 року

Текст доповідей буде розміщено на веб-сторінці за адресою:  http://acup.poltava.ua/

Мови  конференції: українська, англійська.

 

 

Секція 1. Вітчизняний та зарубіжний досвід кроскультурної освіти

Секція 2. Культурологічний підхід до кроскультурної освіти

Секція 3. Лінгвокраїнознавчий контекст в кроскультурній освіті

Секція 4. Інформаційно-комунікаційні технології в кроскультурній освіті

Секція 5. Професійна підготовка фахівців в контексті кроскультурної освіти (економіка, право, аграрна освіта, менеджмент та ін.)

Секція 6. Природа і суспільство: кроскультурний аспект

Вимоги до оформлення тез

  • Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
  • Шрифт  TimeNewRoman 14 пт.
  • Міжрядковий інтервал 1.
  • Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – по 2 см.
  • Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.

Перший рядок – Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.

Наступний рядок НАЗВА по центру, прописний жирний шрифт.

Текст тез. Не більше 3 сторінок.

Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Список використаних джерел має налічувати 2–3 найменування.

Усі учасники отримають електронний збірник тез Інтернет-конференції.

Оберіть мову

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishUkrainian

Архіви