ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ КОНКУРСУ “ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ”

Державною установою «Науково-методичний центр інформаційноаналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта” щорічно проводиться конкурс творчих робіт викладачів та студентів коледжів і технікумів України «Педагогічні інновації». Мета конкурсу: виявлення та підтримка  творчої  педагогічної діяльності працівників та студентів аграрних технікумів і коледжів, вивчення і поширення кращих педагогічних практик, створення ефективного освітнього процесу та забезпечення якості освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців.

У 2018 році від нашого навчального закладу участь у конкурсі взяли 39 педагогічних працівників, які представили на розгляд журі 32 конкурсні роботи:

Біловод Р. Т. Політична економія.Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Василенко Л. Й. Узагальнений педагогічний досвід роботи з питання «Формування мовленевої компетентності студентів засобами розвитку ділової активності».

Гордієнко О. В. Біологія.          Електронна   версія візуального    супроводження загальноосвітньої дисципліни «Біологія» за програмою 10-11 класів.

Дяченко В. Б.      Іноземна    мова    за    професійним    спрямуванням.    Німецька      мова.

Електронний посібник для індивідуалізації навчання студентів.

Кальник О. І.  Англійська мова за професійним спрямуванням. Матеріали та методичні матеріали зі спецкурсу для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Коваленко І. В. Хімія. Дистанційний курс з навчальної дисципліни за програмою 10-11 класів, рівень стандартів.

Козаченко  Ю. А. Цивільний процес. Дистанційний курс для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право».

Козаченко О. М. Культурологія. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 081 «Право».

Коломієць А. В. Гроші та кредит. Візуальне супроводження лекції на тему «Грошові системи».

Кононенко Т. М., Щербань І. В. Логіка. Матеріали для позааудиторної (гурткової) роботи для студентів спеціальності 081 «Право».

Кононенко Ю. С. Економіка підприємства. Матеріали для роботи в гіпертекстовому середовищі за темою «Оборотні засоби підприємства для студентів економічних спеціальностей.

Кострубяк Т. В. Кримінальний процес. Навчальний відеофільм для студентів спеціальності 081 «Право».

Кравчун Н. П. Цивільне і сімейне право. Тестовий контроль знань із навчальної дисципліни на тему: «Загальні положення зобов’язального права».

Купченя  Л. І. Аграрне право. Дистанційний курс для студентів спеціальності 081 «Право» Купченя  Л. І.,Швидка О. М. Трудове право.Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів спеціальності 081 «Право».

Литвинов Р. О. Фізичне виховання. Навчальний відеофільм «Комплекс вправ для дітей з вадами серцево-судинної системи» для студентів спеціальної медичної групи.

Любченко О. О. Теорія держави і права. Електронний посібник для підготовки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право».

Марюхніч Т. В., Василенко Л. Й. Цюман Г. М. Від моралі до права. З досвіду виховної роботи Коледжу управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії.

Міщенко В. В. Організація виробництва. Робочий зошит з навчальної практики та методичні рекомендації до його написання для студентів зі спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва».

Мороз Н. В. Соціально-економічна географія світу. Дистанційний курс для студентів технікумів і коледжів за програмою загальноосвітньої підготовки.

Мось М. І. Податкова система. Тестові завдання для позааудиторної роботи з підвищення професійної компетентності для студентів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Олійник Т. М. Страхування. Електронний посібник для контролю якості знань студентів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Павелко Н. І. Ріелторська діяльність. Матеріали для роботи студентів у гіпертекстовому середовищі, спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Пилипенко Л. О., Шестопал О. В. Освітній сайт «Математика в шоколаді».

Приставка  В. М. Бухгалтерський облік та звітність в комерційних банках.Тестові завдання для позааудиторної роботи з підвищення професійної компетентності для студентів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Рибалко Н. В. Основи екології. Електронний посібник для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання.

Скорик С. В. Навчальна практика з дисципліни «Діловодство в юридичній практиці» для студентів спеціальності 081 «Право».

Старченко Ю. А., Левківський М. І.     Віртуальний методичний кабінет.

Стегній Т. М. Основи ветеринарії та зоогігієни сільськогосподарських тварин. Дистанційний курс для студентів спеціальності 201 «Агрономія».

Стеценко Д. М. Трактори і автомобілі. Дистанційний курс з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 201 «Агрономія».

Худолій І. І., Кононец Н. В., Балюк В. О. Комп’ютерне тестування для підготовки до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін для студентів ІІ курсу зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Яременко О. І. Фізична культура (цикл загальноосвітньої підготовки). Матеріали для позааудиторної роботи студентів.

У лютому 2018 року відбулося засідання комісії заключного етапу, на якому підведено підсумки конкурсу. Традиційно відзначено високий теоретичний і методичний рівень конкурсних робіт нашого навчального закладу, а дві роботи визначені як переможці конкурсу:

Номінація: Інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних (циклових) комісій

І місце

Старченко Юлія Анатоліївна –заступник директора з навчальної роботи,

 

Левківський Михайло Іванович – методист Коледжу управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії 

ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

https://sites.google.com/view/virtualni ymetodkabinet-cuep

Номінація: Освітній веб-сайт викладача

ІІІ місце

Пилипенко Людмила Олександрівна, 

Шестопал Оксана Василівна –

викладачі Коледжу управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії

МАТЕМАТИКА В ШОКОЛАДІ

Освітній сайт

https://chocomath.jimdo.com/

Згідно з Порядком проведення конкурсу рекомендовано нагородити переможців дипломами Державної установи “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”. Лабораторія педагогічних інновацій повинна узагальнити досвід роботи учасників конкурсу, створити тематичну виставку конкурсних матеріалів, видати анотований каталог переможців та кращих конкурсних робіт. Директорам технікумів і коледжів дане доручення обговорити результати конкурсу на педагогічних радах та рекомендувати використовувати різні форми морального та матеріального заохочення переможців та учасників конкурсу, а атестаційним комісіям закладів освіти рекомендовано врахувати результати участі у конкурсі під час атестації педагогічних працівників.

Оберіть мову

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishUkrainian

Архіви